T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Bursa Anadolu Lisesi

"Fly With Me" E-Twinning Projemiz

 Proje hakkında

Projemiz 9-15 yaş aralığında bulunan öğrencilerle gerçekleştirilecektir. Hava modelciliği öğrencilerin ilgi, merak ve kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yaptıkları etkinlikleri sergilemek özgüvenlerinin artmasına yardımcı olacaktır.
Yaratıcılıklarını ortaya koymak, keşfetmek ve fikir üretmek birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitimin içine entegre edilmiştir.
Projemizin asıl amacı; öğrencilerin yaratıcı ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktır.
Model uçak ve havacılık etkinliği öğrencilerin liderlik vasıfları gelişmiş, sorumluluk alabilen, paylaşma ve yardımlaşma becerilerine sahip, her türlü probleme çözüm üretebilen bireyler olmalarına katkıda bulunacaktır.

 

 

HEDEFLER

Öğrencilerin telefon, tablet, bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmak için hava modelciliği ve model uçak konusunda yapılandırıcı eğitimde kullandığımız yöntemlerden faydalanarak ısındırma, keşfetme, konu anlatımı yaparak süreçler sıralanarak öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını ve keşfetmesini sağlanacaktır. Bunun yanında bu projeyle;
1. Problem çözme, karar verme, sorumluluk alma becerisini geliştirme.
2. Empati becerisini geliştirme
3. Bireysel başarının yanı sıra grup başarısını tatma ve ekip ruhunu kavrama
4. Farklı okullardan ve ülkelerden öğrencilerle tanışarak, sosyalleşme
5. İletişim becerilerini geliştirme
6. Fikirlerini ortak alanda paylaşma
7. Gruba dahil olabilme, grupla çalışabilme
8. Yardımlaşma ve ortak ürün oluşturabilme becerisini artırma
9. Kaliteli zaman geçirmelerini sağlama
10. Güven ve öz güven geliştirme
11.Yaratıcılıklarını geliştirebilme
12. Yaşantı yoluyla öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanma
13.Bilinçsiz teknoloji kullanımını en aza indirgemeyi hedefliyoruz.

 

 

ÇALIŞMA SÜRECI

Hazırlık Süreci; e Twinning ortak arama forumları kullanılarak ortak bulma, fikir geliştirme, ortaklarla projenin planlanması, oluşturma, proje kaydı, projenin ulusal ajansa yollanması
Aralık: Ortakların belirlenmesi model uçak ile öğrencilere elde edilecek kazanımlar hakkında bilgi verilmesi.Projenin tanıtılması, öğretmen ve öğrencileri için havacılık ile ilgili videoların sosyal medyada yayınlanması,
Ocak: Logo ve, poster, slogan seçimi, yapılacak 3 adet model uçak yapım aşamasının öğretmenlere anlatılması.Malzeme temini için bilgi verilmesi
Şubat: Projede yer alan ilk uçak olan başlangıç seviyesi lastik motorlu model planör uçağın uzaktan eğitim derslerinde yapılması.
Mart: Belirlenen ikinci uçak olan orta seviye elden atma model planörün yapımının uzaktan eğitim derslerinde yapılması.
Nisan: Üçüncü uçağımız ise geri dönüşüm ile elde edilen atık materyallerle yaratıcılığını kullanarak yapılan kendi uçağının tasarlanıp yapılması
Mayıs: Sanal serginin yapılıp sanal duvara asılması

 

 

BEKLENEN SONUÇLAR

1-İletişim becerileri güçlü olan, bulunduğu kültüre ve topluma katkı sağlayabilen, bilgiyi doğru alan ve üreten, bilgiyi işlevsel hale getirerek problem çözebilen, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek.
2.Öğrencilerin kişisel ve matematiksel becerilerini kullanabilmesi, öğrendiği bilgileri kalıcı ve anlamlı hale getirilebilmesi ve öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirilebilecek yetkinlikler ve beceriler kazanabilmesi.
4-Sorumluluk duygusu artmış, öz güven becerisi kazanmış birey olmalarına katkı sağlamak
5-. Hava modelciliği ile ufku genişleyen sosyalleşen ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek
6-Küçük kas gruplarını çalıştırmak
7-Dikkat odaklanma ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak
8-Geri dönüşüm bilinci kazanmış bireyler

 

Resimler:

02-04-202102-04-202102-04-2021

24-01-2021

24-01-202124-01-202124-01-202124-01-202124-01-202106-04-202106-04-2021


Videolar:


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.01.2021 - Güncelleme: 06.10.2021 10:11 - Görüntülenme: 454
  Beğen | 0  kişi beğendi