T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Bursa Anadolu Lisesi

''Kültürel Mirasın Dijital Elçileri'' Erasmus+ Projemiz

25-02-2021

  The Project, DIGITAL AMBASSADORS OF CULTURAL HERITAGE, is school partnership of six countries including Turkey, Romania, Portugal, Latvia and Lithuania. During the Project time, the partners will be able to compare the similarities and differences of the culture, traditions and lifestyles, find diversity in unity of Europe. The main objective is the acquisition of the awareness in cultural heritage among the students which is very important these days to feel a part of the unity. As the project team, we focused on "The European Framework for Action on Cultural Heritage" one of the five areas of action "Cultural Heritage for stronger global partnerships: Reinforcing international cooperation.

 Our aim in this project is to help students realize the cultural richness of the city they live in, gain knowledge and sensitivity about the protection of natural and cultural heritage, develop a sense of cultural identity, protectionism and awareness in urbanity, encourage them to discover and engage with Europe's cultural heritage and to reinforce the sense of belonging to the European Union.

 

RELATED TOPICS:LANGUAGES,GEOGRAPHY,CULTURE HISTORY,SOCIOLOGY,TECHNOLOGY,ENVIRONMENT EDUCATION

 

''Kültürel Mirasın Dijital Elçileri'' adlı projemiz Türkiye, Romanya, Portekiz, Letonya ve Litvanya ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje sürecinde, ortaklar kültür, gelenek ve yaşam tarzları arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırabilecek ve Avrupa'nın birlik içindeki çeşitliliğini keşfedeceklerdir. Temel amaç, öğrenciler arasında bugünlerde çok önemli olan birliğin bir parçası olma hissini veren  kültürel miras konusunda farkındalık kazandırmaktır. Proje ekibi olarak, kültürel mirasa ilişkin Avrupa eylem planındaki beş eylemden biri olan, daha güçlü global ortaklıklar için kültürel mirasa; uluslararası iş birliğini zenginleştirerek demokrasi kültürüne katkı sağlamaya odaklandık. Global kültürel mirasın, ayrıştırıcı değil birleştirici bir unsur olduğunu kavratmayı hedefledik.

Bu projedeki amacımız, öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürel zenginliklerini fark etmesi, doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda bilgi ve duyarlılık ile kültürel kimlik duygusu ve kentte korumacılık ve farkındalık kazanma konusunda öğrencilere yardımcı olmak, onları Avrupa'nın kültürel mirasını keşfetmeye ve onunla ilişki kurmaya, Avrupa Birliği'ne aidiyet duygusunu güçlendirmeye teşvik etmektir.

 

Today's education has to be more innovative to catch attention of the youth because almost everybody in the world-no matter young or old-spends a lot of time with technological equipment like mobile phones or tablets in most of the time during the day. That's why we believe it is a good idea to use a new approach by combining digitalisation and gamification

in raising awareness about the Cultural Heritage especially among young generation.

 

Bugün eğitim gençlerin dikkatini çekmek için daha yenilikçi olmak zorundadır çünkü dünyada ki genç ya da yaşlı hemen hemen herkes gün içinde zamanının çoğunu telefon,tablet gibi teknolojik aletlerle geçirmektedir.Bu yüzden özellikle genç jenerasyon arasında kültürel miras konusunda farkındalığı arttırmak için dijitalleşme ve oyunlaştırmayı birleştirerek yeni bir yaklaşım kullanmanın iyi bir fikir olduğuna inanıyoruz.

Okulumuzda bu projeyi yürüten öğretmenlerimiz:

Fethi TONA

Yasemin  BAYIRYAKA 

Ebru AYDEMİR 

Meltem S.KAYMAKÇI

Ayşe ORHAN      

 

25-02-202125-02-202125-02-202125-02-202125-02-202125-02-202125-02-2021

25-02-2021 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.02.2021 - Güncelleme: 06.10.2021 10:12 - Görüntülenme: 792
  Beğen | 3  kişi beğendi